Behandling  |  Praktisk  |  Personligt  |  Hypno-terapi

Psykologi, hypno-terapi og hypnose

Hvad er hypnose? Og hvordan sammen med traditionel psykologisk praksis?

Hypnose er i bund og grund en ændret bevidsthedstilstand hos mennesket, idet man ligesom "synker dybere ned i sig selv" og formår at udelukke forstyrrende elementer fra omverdenen.
Hos langt de fleste mennesker er det en kendt tilstand - det er her vi er fraværende overfor den bevidste omgang med omverdenen. Nogle kalder det at "falde i staver", vejrtrækningen bliver længere og dybere og man bliver omsluttet af en egen ro.

I voldsomme og traumefremkaldende hændelser, som ex. trafikulykker, overgreb eller andet kan der også opstå en form for trancetilstand, hvor man efterfølgende ikke kan gøre rede for eksempelvis tid, smerte eller rækkefølge af tingene.
Dele af den opståede trancetilstand kan være ubevidst tilstede i en og være med til at præge dagligdagen i lang tid efter det hændte. I sådanne situationer kan det være en psykologs opgave at aktivere og bevidstgøre trancetilstanden med henblik på at få den fjernet.

På samme måde kan man ved hjælp af hypnose bevidst skabe en trancelignende tilstand, en dyb afslapning. I den dybe afslappede tilstand har klienten mulighed for at frigøre sig fra mange af dagligdagens overbevisninger og forestillinger, for på den måde at skabe mulighed for at anskue tingen ud fra nye perspektiver.

For at muliggøre en positiv oplevelse kan en psykolog med hypnoterapeutisk indsigt hjælpe til med en udvikling, som altid foregår på klientens betingelser. Psykologen er den som igangsætter og støtter klienten i processen.


Hvad kan behandles?
Hypnoterapi er i sig selv ikke en behandlingsform, men  den hypnotiske tilstand kan tilskynde og accelerere den traditionelle psykologiske proces.

Idet langt de fleste mennesker kan hypnotiseres i større eller mindre grad, så er her også tale om et værktøj, som kan hjælpe rigtigt mange mennesker.
Jeg har erfaring med at hypno-terapi kan være effektivt ved behandling af både fysiske og psykiske problemer, som eksempelvis:

  Psykosomatiske sygdomme
  Hovedpine og smertetilstande
  Allergier
  Angsttilstande
  Fobier
  Søvnløshed
  Spiseforstyrrelser
  Kvalme i forb. m. kemoterapi
  Styrkelse af immunforsvar
  Seksuelle problemer
  Depression

Skulle du ønske at høre mere om hele dette speciale, så er du meget velkommen til at kontakte mig.
Klik venligst på ovenstående menupunkter, eller skriv direkte til mig via post@dyreborg.net

 
Tilbage til forsiden »

Erling Dyreborg | Søholt Allé 45 | 8600 Silkeborg | Tel. 4157 6815 | Post@Dyreborg.net