Behandling  |  Praktisk  |  Personligt  |  Hypno-terapi

Personligt om cand. psych. Erling Dyreborg og Psykologisk klinik Silkeborg

Jeg er uddannet som cand. psych. fra Københavns Universitet i 1970, og har derefter videreuddannet mig som klinisk psykolog og psykoterapeut inden for forskellige retninger. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet, og er medlem af Dansk Psykologforening og Dansk Selskab for Klinisk Hypnose.

Jeg har arbejdet som klinisk psykolog ved kommunale, amtslige og statslige institutioner og har i en række år undervist i psykologi på henholdsvis lærerseminarier og universiteter.
Jeg har således praktiseret i mere end 30 år, hvoraf de sidste 20 har været i privat praksis.

Jeg har valgt at stå uden for sygesikringsordningen, der giver tilskud til behandling af visse akutte kriser. Dette betyder at mine klienter selv skal betale hele honoraret, medmindre forsikring, socialforvaltning, fagforening eller arbejdsplads giver økonomisk støtte.

Det indebærer også at lægehenvisning ikke er nødvendig, og at der således er mulighed for fuld anonymitet. Både jeg og mine klienter har i mange år været meget tilfredse med denne fleksible løsning.

 


 

 
Tilbage til forsiden »

Erling Dyreborg | Søholt Allé 45 | 8600 Silkeborg | Tel. 4157 6815 | Post@Dyreborg.net